( ͡° ͜ʖ ͡°) 点击颜文字即可复制 (◍•ᴗ•◍)❤

用>和<手鞠躬

Copied!

这些kaomojis则用,>的和<的手鞠躬。

<(_ _)>
<(。_。)>
≦(._.)≧
<(¬0¬)>
<(._.)>
<(- -)>
<(@´_`@)>
<(_ _<(_ _<(_ _)>_ _)>_ _)>

鞠躬m手

Copied!

这些表情包都是低头道歉,因为他们觉得很抱歉。

m(_ _;;m
m(_ _)m
m(._.)m
m(._.)m
m(¬0¬)m
m(。≧ _ ≦。)m
m(。≧Д≦。)m
m(@´ё`@)m
m(- -)m
(*m_ _)m
m(*-ω-)m
m(_ _;m)
(m;_ _)m
m(_ _;m)三(m;_ _)m
( m-ェ-)m))
m(@´_`@)m
m( ̄ー ̄)m
m(。_。;))m
(m。_。)m

鞠躬o手

Copied!

鞠躬的选择太多了。

o(_ _)o
(o_ _)o ~~~ †
(o_ _)o
o(´д`o)
o(_ _;o)
(o;_ _)o
(o。_。)o
(o´д`)o
(*o_ _)o